แชร์ตำแหน่งงานนี้

Warehouse Engineer (SCG Chemicals)

วันที่: 8 ส.ค. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานครและปริมณฑล, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

บริษัทสังกัด - หน่วยธุรกิจ: บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด - Chemicals 

หมายเลขคำขอ: 552 

ประเภทการจ้างงาน: พนักงานประจำ 

ฟังก์ชั่นงาน: งานวิศวกรการผลิต และกระบวนการผลิต 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

  • ให้คำปรึกษากับผู้แทนจำหน่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  • ออกแบบ Storage Warehouse Layout และแผงการจัดเรียงสินค้า
  • วิเคราะห์ Operation Cost , Performance ของร้าน เพื่อทำแผนพัฒนา
  • วางระบบข้อมูล และ ระบบบริหารจัดการภายในของร้าน (Backend Policy , Action Plan , KPI)
  • พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานให้กับทีมงานของร้าน

คุณสมบัติ:

  • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial) หรือวิศวกรรมโลจิสติกส์ (Logistics)
  • ปริญญาตรีเกรดเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 2.70
  • มีคะแนน TOEIC มากกว่าหรือเท่ากับ 550 คะแนนขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ทำงานในสายงานคลังสินค้า , จัดส่ง 1-5 ปี ขึ้นไป
  • สามารถปฏิบัติงานในกรุงเทพและต่างจังหวัดได้ 

 

ติดต่อ: Nat Panchakunathorn 

อีเมล์: Natpanch@scg.com 

โทรศัพท์: 025861999 


ส่วนงาน: Warehouse, Engineer, Manufacturing, Engineering

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: