แชร์ตำแหน่งงานนี้

Purchasing Supervisor - Rayong Based (GSC) ,Chemical business

วันที่: 6 พ.ย. 2565

ตำแหน่งที่ตั้ง: ระยอง, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • Sourcing both local and overseas suppliers to meet requirments in terms of quality , cost , delivery and SHE regulations
 • Synergy volume / bundle order under SCG Chemicals & JVs for maximizing benefit to company
 • Long term contract for cost competitiveness , delivery speed up , and sustain quality
 • Proceed , Control & Improve procurement process under Law , Customs regulation and Compliance

คุณสมบัติ:

 • Bachelor’s or Master's degree in  Engineering,Science, Business Administration or any relevant major
 • Achieved a minimum GPA of 2.7 for Undergraduate and 3.3 for Post-graduate studies.
 • Good communication in both spoken and written in English (required TOEIC at least 550)
 • At least 3 years experiences in Purchasing , Procurement is advantage

 • Having excellent analytical & strategic thinking skills
 • Good negotiation & collaboration skills
 • Able to work under pressure , proactive and logic thinking
 • Strong in English communication & presentation
 • Having knowledge of SAP purchasing module
 • Able to work at rayong province


ส่วนงาน: Engineer, ERP, SAP, Technology, Engineering