แชร์ตำแหน่งงานนี้

Business Development Supervisor - SCG Logistics

วันที่: 1 ธ.ค. 2565

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานครและปริมณฑล, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

เนื้องานโดยย่อ:

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

• Identify trendsetter ideas or information-sourcing of the International Logistics Business, market trend, industry, environment, and business key players.
• Support and develop strategic plan & target industries and create a product portfolio for going to the market for aggressive and sustainable growth.
• Conduct Budget Planning, monthly monitor, and providing analytical reports.
• Identify solutions using digital tools to enhance efficiency for the working team or support a new business model for international logistics business.
• Business lead for the digital solution project by monitoring, control and coordinating with cross functions and external parties to deliver projects within the timeline and budget.

คุณสมบัติ:

• Bachelor’s degree or higher in Logistics and Transportation Management,  Business Administration, Industrial Engineering, or other related fields.
• GPAX at least 2.70 for Bachelor’s Degree and 3.30 for Master’s Degree.
• At least 2 years in Business Development, Strategic Planning, Logistics Management, or other related fields
• Problem solving and analytical skills with an ability to communicate technical discussion 
• TOEIC at least 550/IELTS at least 4.0/TOEFL at least 31/BULATS at least 40.
• Proficient in Computer, including Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint).


ส่วนงาน: Industrial Engineer, Engineer, Engineering