แชร์ตำแหน่งงานนี้

Supply Chain Management Specialist (Wong Noi, Ayutthaya)

วันที่: 1 ธ.ค. 2565

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

เนื้องานโดยย่อ:

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

• Preparing logistics demand and Supply forecast plan to meet customers and business needs.
• Planning and coordinating with relevant agencies including customers for new business opportunities.
• Initiate work Improvement to create competitiveness, optimize, and effectiveness for the company.
• Create a Performance Report to show performance in Supply Chain to related parties.
• Preparing cost benchmarking and competitor analysis to support the company growth.
• Follow up on the performance of related parties in the supply chain according to KPIs.

คุณสมบัติ:

• Master’s Degree in Logistics and Supply Chain Management, Industrial Engineering, or related field.
• Achieved minimum GPA of 2.70 for Bachelor's degree and 3.30 for Master's degree.
• TOEIC at least 550/IELTS at least 4.0/TOEFL at least 31/BULATS at least 40.
• At least 2 years experience in  Logistics, Warehouse, and Supply Chain Management 
• Proficient in Computer, including Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint, etc.)
• Be able to work at Wangnoi, Ayutthaya.


ส่วนงาน: Industrial Engineer, Warehouse, Engineer, Engineering, Manufacturing