กำลังโหลด...
แชร์ตำแหน่งงานนี้

Accountant (Up-Country location)

วันที่: 25 ม.ค. 2565

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานครและปริมณฑล, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

บริษัทสังกัด - หน่วยธุรกิจ: บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) - Corporate 

หมายเลขคำขอ: 10443 

ประเภทการจ้างงาน: พนักงานประจำ 

ฟังก์ชั่นงาน: งานบัญชี 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

  • จัดทำรายงาน Managerial report / งบการเงิน / รายงานสินทรัพย์ / Inventory / งานภาษีต่างๆ/ Bank Reconcile.
  • จัดทำงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำเดือนและประจำปี พร้อมวิเคราะห์ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
  • จัดทำรายงาน พร้อมวิเคราะห์ ข้อมูลทางด้านบัญชี.

คุณสมบัติ:

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท สาขาการบัญชี หรือ สารสนเทศทางการบัญชี (AIS)
  • ผู้ที่จบใหม่ หรือ มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี
  • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 700 
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office (Excel, PowerPoint etc.)
  • สามารถทำงานเป็นทีม และ ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
  • สามารถทำงานในวันหยุดได้เป็นครั้งคราว
  • สามารถไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้

 

ติดต่อ: Podjarin น็อต Naksawat 

อีเมล์: PODJARIN@SCG.COM 

โทรศัพท์: