แชร์ตำแหน่งงานนี้

Supply Chain Engineer

วันที่: 22 พ.ย. 2565

ตำแหน่งที่ตั้ง: สระบุรี, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

เนื้องานโดยย่อ:

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

• Aligns supply chain execution with the business plan, customer segmentation, and product/service development.
• Analyze business & supply chain performance and suggest improvement gaps to management.
• Apply innovative ideas, lean processes and tools to enhance more supply chain efficiency.
• Develop IBE, S&OP process and tools to help the business drives demand-supply.

คุณสมบัติ:

• Bachelor's Degree or Master's Degree in Logistics Engineering, Supply Chain Management, Industrial Engineering, or related field.
• Achieved minimum GPA of 2.70 for Bachelor's degree and 3.30 for Master's degree.
• TOEIC at least 550/IELTS at least 4.0/TOEFL at least 31/BULATS at least 40.
• Having experience in demand and supply management, supply chain management, lean process, continuous improvement or process improvement.
• Be able to work at Saraburi and Nakhon Ratchasima occasionally.


ส่วนงาน: Industrial Engineer, Engineer, Engineering