ช่างเทคนิคบำรุงรักษาเครื่องกล Static :SCGC-REPCO MAINTENANCE CO., LTD (RMT)

Date: 3 Jun 2023

Location: Rayong, Thailand

Company: The Siam Cement Public Company Limited

Job Summary:

  • ควบคุมงานเกี่ยวกับบำรงรักษาเครื่องกล Static เช่นงาน Shutdown Furnace
  • งาน Clean heat exchanger, งาน Scaffolding  งาน Insulation
  • ทำงานด้าน Piping  งานเชื่อม Static  
  • ดูแลรักษา เครื่องจักร Static ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
  • ประสานงานกับ ผู้รับเหมาภายนอก เพื่อเข้ามาดูแลหน้างาน
  • คิดและ วิเคราะห์ความเสี่ยงจากการซ่อมบำรุงของผู้รับเหมา

Qualifications:

  • จบการศึกษาระดับ ปวส. ในสาขา เครื่องกล/เทคนิคการผลิต
  • สำหรับผู้สมัครชายทุกคนต้องพ้นภาระทางทหาร หรือ สำเร็จ รด.ปี 3
  • จบใหม่ หรือ มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับ Piping งานเชื่อม Static 3-5 ปี
  • สามารปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดระยองได้

 


Job Segment: Network, Maintenance, Technology, Manufacturing