แชร์ตำแหน่งงานนี้

วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง

วันที่: 8 ก.พ. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานครและปริมณฑล, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

Company: บริษัท เอสซีจี-เซกิซุย เซลส์ จำกัด 

Requisition ID: 792 

 

เนื้องานโดยย่อ:

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

  • วางแผนและบริหารงานก่อสร้างบ้าน HEIM เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการขายของบริษัท
  • วิเคราะห์/ ปรับปรุง/ พัฒนา กระบวนการทำงานในแผนกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ดำเนินการตามแผนงานให้แล้วเสร็จตามที่กำหนด
  • สนับสนุนงานด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานความปลอดภัยของบริษัท

คุณสมบัติ:

  • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมโยธา
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ มีคะแนน TOEIC มากกว่าหรือเท่ากับ 550
  • มีประสบการณ์ทำงานในสายงานควบคุมงานก่อสร้าง (Site/Project Engineer) ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
  • สามารถขับรถยนต์ได้
  • รักการบริการ มี Service mind และ Customer centric

 

Contact: Weerapon Pliasanthia 

Email: weerappl@scg.com 

Tel: 025865254 


ส่วนงาน: Project Engineer, Engineering

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: