แชร์ตำแหน่งงานนี้

วิศวกรบริการหลังการขาย

วันที่: 8 ก.พ. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานครและปริมณฑล, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

Company: บริษัท เอสซีจี-เซกิซุย เซลส์ จำกัด 

Requisition ID: 793 

 

เนื้องานโดยย่อ:

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

  • วางแผนและบริหารงานแผนงานของหน่วยงานบริการหลังการขาย เพื่อเข้าดำเนินการแก้ไขงาน ในกรณีที่ลูกค้าแจ้งรับบริการ
  • วางแผนและบริหารกำลังพลของทีมบริการหลังการขายสำหรับการตรวจสภาพบ้านตามระยะเวลา นำผลการตรวจมาวิเคราะห์
  • ประเมินผลการดำเนินงานของทีมบริการหลังการขาย ควบคุมให้ปริมาณงานที่อยู่ในระบบงานแจ้งรับบริการมีความเหมาะสมและทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ

คุณสมบัติ:

  • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา, ไฟฟ้า
  • สามารถขับรถยนต์ได้
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ คะแนน TOEIC มากกว่าหรือเท่ากับ 550
  • มีประสบการณ์ด้านงานบริการหลังการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะการสื่อสารแนะนำเสนอ
  • รักการบริการ มี Service mind และ Customer centric

 

Contact: Weerapon Pliasanthia 

Email: weerappl@scg.com 

Tel: 025865254 

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: