วันที่: 12 มิ.ย. 2567

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานครและปริมณฑล, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

บริษัทสังกัด - หน่วยธุรกิจ: บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) - Corporate 

หมายเลขคำขอ: 21921 

ประเภทการจ้างงาน: Permanent 

ฟังก์ชั่นงาน: งานทรัพยากรบุคคล 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

     - Strategic HR Planning: Collaborate with SCG leadership to understand business goals and develop HR strategies that support the achievement of these goals.
   - Talent Acquisition and Management: Lead the recruitment process for SCG, ensuring the attraction and retention of top talent. Develop talent management programs, including succession planning, training and development, and performance management.
   - Employee Relations: Provide guidance and support to SCG employees on HR policies, procedures, and issues. Resolve employee relations matters effectively and fairly.
   - HR Analytics and Reporting: Analyze HR metrics and data to provide insights and recommendations for improving SCG's workforce performance and productivity. Prepare regular HR reports for SCG management.
   - Change Management: Facilitate organizational change initiatives and contribute to the development and implementation of change management plans that drive business efficiency and effectiveness.
   - HR Compliance: Ensure SCG's compliance with labor laws, regulations, and SCG HR policies. Stay updated on HR trends and best practices to continually improve HR operations within SCG.
   - Business Partnering: Act as a trusted advisor to SCG leaders, providing HR guidance and support on various HR matters, including compensation and benefits, organizational design, and employee engagement.

คุณสมบัติ:

  • Bachelor's or Master's Degree in Human Resource, Organization Development, Psychology, Political Science, Management, Economics or related fields
  • Achieved a minimum GPA of 2.7 for Undergraduate and 3.3 for Post-graduate studies
  • Good communication in both spoken and written English (required TOEIC at least 550)
  • Having at least 2 years of experience in HR Business Partner.
  • Comfortable working in ambiguous business situations                                                
  • Knowledge of HR practices, policies, and relevant laws and regulations.
  • Ability to translate business needs into HR strategies and initiatives.
  • Strong interpersonal communication, persuasion, and creative problem-solving skills

 

ติดต่อ: Podjarin น็อต Naksawat 

อีเมล์: PODJARIN@SCG.COM 

โทรศัพท์: