แชร์ตำแหน่งงานนี้

วันที่: 26 ก.ค. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานครและปริมณฑล, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

Domicile Company - BU: บริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด - CBM - BPD (Building Products & Distribution) 

Requisition ID: 779 

Employment Type: พนักงานประจำ

Job Function: งานวิศวกรจัดซื้อ 

เนื้องานโดยย่อ:

 • ออกแบบ Physical work flow การทำงานสำหรับ Seller ที่จะนำสินค้ามาขายบน Platform  โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการตัดสินใจของ Seller ในการฝากสินค้าชนิดใด/จำนวนเท่าไร ไว้ที่ Warehouse ไปจนถึงขั้นตอนที่ลูกค้าได้รับสินค้า
 • ทำงานร่วมกับ Carriers Onboard Executive และ Local Partner Executive
 • จัดทำ Fulfillment price structure คิดราคาต้นทุนการฝากสินค้าไว้ที่ WH เพื่อใช้ในการเสนอราคาให้ Seller 
 • เสนอราคาและให้ความช่วยเหลือ seller ตลอดกระบวนการจัดการคำสั่งซื้อ
 • ออกแบบ Information work flow เพื่อวิเคราะห์ Warehousing cost/inventory/transaction 
 • ดูแลและติดตามแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในทุก Transection ระหว่าง Sellers Platform และ Warehouse Providers
 • ดูแลรับผิดชอบสัญญาระหว่าง Sellers Platform และ Warehouse Providers
 • ดูแลตรววจสอบระดับราคา คุณภาพการให้บริการ การรับประกันของสินค้า
 • ตรวจสอบความถูกต้องของรายรับ-รายจ่าย ระหว่าง Sellers กับ Platform และ Warehouse Providers

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • มีประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์หรือ supply chain 2-3 ปี และมีความเชียวชาญด้าน Warehosing/ Inventory/ Order fulfillment Management
 • มีทักษะด้าน Project Managemnt
 • มีทักษะ Critical Thinking, complex problem solving, Data Synthesis
 • หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจก่อสร้าง หรือผลิตภัณฑ์ก่อส้ราง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี คะแนนโทอิคมากกว่าหรือเท่ากับ 550

คุณสมบัติ:

• Bachelor or Master’s degree in Chemical Engineering, Polymer or Chemistry related only
• Experience at least 1-5 years in procurement field is a must

 

Contact: Weerapon Pliasanthia 

Email: weerappl@scg.com 

Tel: 025865254 


ส่วนงาน: Engineer, Warehouse, Chemical Engineer, Engineering, Manufacturing

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: