แชร์ตำแหน่งงานนี้

Project Engineer (EE/ME Engineering) - SCG Cleanergy

วันที่: 22 พ.ย. 2565

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานครและปริมณฑล, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

เนื้องานโดยย่อ:

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

• Produce design drawing for PV Project.
• Provide support on the technical proposal, estimated project size, and cost.
• Develop design specifications and functional requirements for projects.
• Perform computer simulation of PV generation system performance.
• Provide technical support during installation, testing, and commissioning.
• Detailed building of Bill of Quantity, and costing.
• Supervise the construction process at the site location.
• Complete system designs for PV projects.
• Coordinate license applications.
• Commissioning with related parties.

คุณสมบัติ:

• Bachelor's or Master's degree in Electrical or Mechanical Engineering.
• Achieved minimum GPA of 2.70 for Bachelor's degree and 3.30 for Master's degree.
• TOEIC at least 550/IELTS at least 4.0/TOEFL at least 31/BULATS at least 40.
• Knowledge of  PVSyst and Design Engineering for Solar PV projects.
• Knowledge of Platform Operation.
• Be able to work in provinces sometimes.
• Be able to work 6 days a week.


ส่วนงาน: Project Engineer, Construction, Design Engineer, Engineer, Mechanical Engineer, Engineering