แชร์ตำแหน่งงานนี้

Sales Engineer (Southern Area)

วันที่: 17 ม.ค. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานครและปริมณฑล, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

บริษัทสังกัด - หน่วยธุรกิจ: บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด - Chemicals 

หมายเลขคำขอ: 684 

ประเภทการจ้างงาน: พนักงานประจำ 

ฟังก์ชั่นงาน: งานขาย 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

• Responsible for taking care of both existing agents/customers and acquired customers and maintain a good relationship.
• Provide the convenience service to our agents/customers in assigned areas.
• Support customers on planning, marketing, strategies within each assigned area.
• Update the market information, researching and knowing the market potential of customers and competitors also participate in the company market planning.
• Coordinate with Production, Logistic and Customer credit processes to complete the trading.

คุณสมบัติ:

• Bachelor's degree in Engineering majoring in Industrial, Civil or related fields.

• Achieved minimum GPA of 2.70

• Experienced between 1-2 years in Sales specializing Constrution Materials would be advantage.

• Good command in English (TOEIC at least 550/IELTS at least 4.0/TOEFL at least 31/BULATS at least 40)

• Having experience of formulating and implementing of marketing plan and be able to identify a competitive strategy under given circumstances.

• Amiable, creative, enthusiastic, hardworking and result-oriented.

• Flexible to work upcountry (Southern Area)

• Having driving license.

 

ติดต่อ: Phakyadar Taychamanoon 

อีเมล์: PHAKYADS@SCG.COM 

โทรศัพท์: 02-586-1396 


ส่วนงาน: Engineer, Engineering

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: