แชร์ตำแหน่งงานนี้

วันที่: 11 พ.ค. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานครและปริมณฑล, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

บริษัทสังกัด - หน่วยธุรกิจ: บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด - CBM - CCS (Cement & Construction Solution) 

หมายเลขคำขอ: 857 

ประเภทการจ้างงาน: พนักงานประจำ 

ฟังก์ชั่นงาน: งานวิศวกรจัดซื้อ 

เนื้องานโดยย่อ:

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

  • สำรวจผู้ผลิตหรือผู้ขาย ที่ผลิตงานได้ตรงความต้องการด้วยคุณภาพ ราคาที่เหมาะสม และจัดส่งได้ตามกำหนด
  • สรรหาผู้ผลิต สรรหาเทคโนโลยีใหม่ๆ สรรหาวัตถุดิบใหม่ ปรับปรุงวิธีการผลิต เจรจาต่อรองเพื่อสามารถลดต้นทุนชิ้นส่วนและกระบวนการผลิต
  • ประเมินผู้ผลิต ผู้ขาย ตามเกณฑ์การประเมิน รวมถึงปรับปรุงพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ขาย เพื่อช่วยลดต้นทุนในการผลิต
  • ให้การสนับสนุน แนะนำ เพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีศักยภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์ร่วมกัน และสร้างความเป็นพันธมิตรทางการค้า

คุณสมบัติ:

  • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านสายงานจัดหา 1 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ มีคะแนน TOEIC มากกว่าหรือเท่ากับ 550 
  • มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ต้นทุน กระบวนการผลิต และกระบวนการจัดซื้อ 
  • สามารถอ่านแบบทางวิศวกรรมได้
  • มีความรุ้ความเข้าใจด้าน Material Safety Data Sheet

 

 

ติดต่อ: Weerapon Pliasanthia 

อีเมล์: weerappl@scg.com 

โทรศัพท์: 025865254 

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: