แชร์ตำแหน่งงานนี้

Technical Sales Engineer (Civil)

วันที่: 7 พ.ย. 2561

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานครและปริมณฑล, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

บริษัทสังกัด - หน่วยธุรกิจ:  CBM - BPD (Building Products & Distribution) 

หมายเลขคำขอ: 685 

ประเภทการจ้างงาน: พนักงานประจำ 

ฟังก์ชั่นงาน: งานวิศวกรขาย 

เนื้องานโดยย่อ:

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

- วางแผนกลยุทธการขายแบบ Solution
- ผลักดันการขายในลักษณะ Consulting Sale โดยดูแลตั้งแต่กระบวนการออกแบบ Spec สินค้าสำหรับงานผนังตึกสูง จนถึงการปิดราคา
- ประสานงาน ภายในและภายนอกเพื่อบริหารจัดการงานก่อสร้างของลูกค้า
- บริหารงานร่วมกับ Partner ที่ร่วมธุรกิจกับบริษัท เพื่อบริหารจัดการงานและความพอใจของลูกค้าตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง
- สร้ามความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละกลุ่มเป้าหมายของเขตการขายที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติ:

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรโยธา
- มีคะแนน TOEIC มากกว่าหรือเท่ากับ 450
- มีประสบการณ์ด้านงานขายในกลุ่มผู้รับเหมา หรือประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างตึกมากกว่า 1 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ความเข้าใจในด้าน Building Construction Knowledge Managemetn (Time/Quality/Cost)
- มีความรู้ด้าน Project Management หรือบริหารงานรับเหมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถโุแบบงานก่อสร้าง และเข้าใจลักษณะงานของงานตึกสูง
- มีทักษะด้านการตลาดและการเจรจาต่อรองที่ดี
- รักงานด้านการขายหรือให้คำปรึกษา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- มีความอดทน มีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ดี

 

ติดต่อ: Weerapon Pliasanthia 

อีเมล์: weerappl@scg.com 

โทรศัพท์: 025865254 


ส่วนงาน: Civil Engineer, Construction, Engineer, Consulting, Project Manager, Engineering, Technology

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: