แชร์ตำแหน่งงานนี้

Technical Service & Development Engineer

วันที่: 13 พ.ค. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานครและปริมณฑล, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

บริษัทสังกัด - หน่วยธุรกิจ: บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด - Chemicals 

หมายเลขคำขอ: 544 

ประเภทการจ้างงาน: พนักงานประจำ 

ฟังก์ชั่นงาน: งานบริการเทคนิค 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • Provide excellent services and useful company product information to customers such as product specifications.
 • Explore opportunity in developing new or value-added products.
 • Work with Product Development in response to customers’ requirements.
 • Provide technical knowledge to account for customers and dealers in several ways including seminar, advice, product trial and product knowledge media.
 • Manage the claim and complaints and solve/ analyze customer problems/ complaints.
 • Responsible for customer claims and complaints.

คุณสมบัติ:

 • Master or Bachelor degree in Petrochemicals and Polymeric Material / Industrial Chemistry Only
 • Achieved a minimum GPA of 2.7 for Undergraduate and 3.3 for post-graduate studies.
 • New grads are welcome to apply but 1-5 years of Experience in Sales, Customer Service field would be advantage.
 • Excellent in commercial-mind, initiation, self-direction, problem-solving and achievement orientation
 • Based in Bangkok

 

ติดต่อ: Apisit Maneeram 

อีเมล์: apisitma@scg.com 

โทรศัพท์: 02-586-5667 


ส่วนงาน: Product Development, Engineer, Research, Engineering

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: