แชร์ตำแหน่งงานนี้

Technical Specialists Engineer (Civil)

วันที่: 7 พ.ย. 2561

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานครและปริมณฑล, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

บริษัทสังกัด - หน่วยธุรกิจ:   CBM - BPD (Building Products & Distribution) 

หมายเลขคำขอ: 691 

ประเภทการจ้างงาน: พนักงานประจำ 

ฟังก์ชั่นงาน: งานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 

เนื้องานโดยย่อ:

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

-ศึกษาระบบและผลิตภัณฑ์ Cladding ในตลาดทั้งในและต่างประเทศ
-ประสานงานเชิง Technical เพื่อการทดลองตลาดกับ Supplier
-เป็นที่ปรึกษาของระบบในการทดลองขายกับลูกค้าทั้งเรื่องมาตรฐาน ผลทดสอบและการติดตั้ง
-พัฒนา และประยุกต์การใช้งานให้เหมาะสมกับงานของลูกค้า

คุณสมบัติ:

-จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
-มีประสบการณ์ด้านการก่อสร้างหรือรับติดตั้ง Cladding หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1 ปี ขึ้นไป
-คะแนน TOEIC มากกว่าหรือเท่ากับ 450
-สามารใช้งานโปรแกรม Auto Cad, BIM ได้ดี
-มีความรู้ความเข้าใจด้าน construction Knowledge ตึกสูง/ Construction or Project Management/ Supply Chain Management ด้านตึก  
-มีความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดในการสร้างอาคาร
-มีทักษะการนำเสนอที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์
-มีทักษะด้านการออกแบบ และมี Technical skill ด้านการก่อสร้าง

 

ติดต่อ: Weerapon Pliasanthia 

อีเมล์: weerappl@scg.com 

โทรศัพท์: 025865254 


ส่วนงาน: Civil Engineer, Construction, Drafting, Engineer, CAD, Engineering

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: