วันที่: 20 พ.ค. 2566

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานครและปริมณฑล, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

Note :

หากท่านค้นหาตำแหน่งงานที่เปิดรับในปัจจุบันแล้วยังไม่พบตำแหน่งงานที่สนใจหรือตรงกับคุณสมบัติของท่าน สามารถฝากประวัติเพื่อสมัครงานผ่าน Leave resume here ได้

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากฐานข้อมูลแต่ละตำแหน่งงานเป็นลำดับแรกก่อน และจากนั้นจึงจะพิจารณาผู้สมัครจากช่องทาง Leave resume here เพิ่มเติมเป็นลำดับถัดไป

 

Contact: Talent Acquisition 

Email: scgcareer@scg.com