วันที่: 17 ก.ย. 2566

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานครและปริมณฑล, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

เนื้องานโดยย่อ:

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • Coordinate with vendor to improve ERP system for Corporate Accounting Office.
 • Establishing ERP needs via business process analysis and consultation.
 • Analyzing existing infrastructure and performing IT system enhancements.
 • Modify and customize the solution to meet the customer’s needs.
 • Developing user-friendly functionalities and interfaces.
 • Providing technical support and training ERP end-users.
 • Keeping abreast of the latest ERP upgrades and offerings.

คุณสมบัติ:

 • Bachelor's degree in IT, Computer Engineering, Computer Science, ICT, MIS or related field.
 • Achieve a minimum GPA of 2.70 for a bachelor's degree and 3.30 for a master's degree.
 • Having at least 1 year of experience in ERP project such as SAP, Oracle, Microsoft Dynamics 265, etc.
 • Good understanding and coding skills in Python and SQL.
 • Good leadership, strong analytical, problem solving, and good interpersonal skill.
 • Able to deal and handle difficult situations and work under time constraints.


ส่วนงาน: ERP, Computer Science, SQL, Database, Oracle, Technology