กำลังโหลด...
แชร์ตำแหน่งงานนี้

ที่ปรึกษางานประเมินราคา วุฒิปวส. - BOQ (สัญญาจ้าง)

วันที่: 23 พ.ค. 2564

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

เนื้องานโดยย่อ:

ถอดแบบแปลนการออกแบบบ้าน ทั้งภายในและภายนอก เพื่อนำมาคำนวณต้นทุนราคาในการก่อสร้างโดยคำนวณปริมาณการใช้วัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์ได้อย่างครบถ้วน

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

คุณสมบัติ:

• จบวุฒิการศึกษา ปวส. สาขาสถาปัตยกรรม หรือ การก่อสร้าง
• มีประสบการณ์ถอดแบบงานบ้านพักอาศัย อย่างน้อย 3 ปี
• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี
• หากสามารถใช้โปรแกรม เขียนแบบ ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ