แชร์ตำแหน่งงานนี้

วันที่: 31 มี.ค. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • Take care of IT systems for B2B & B2C, such as e-ordering, e-commerce, social platforms and applications that are associated with sales

 • Coordinate with SCG platform used with Siam Sanitary Ware

 • Coordinate and develop new platforms for sales agencies

 • Create a database to store mathematics model data, analyze, summarize, evaluate and communicate in the implementation of data

 • Link data both internally and externally, supervise the market place, supply chain and adjust the program to suit the usage.

 • Coordinate consultations on various systems in the case of outsourcing to SCG

คุณสมบัติ:

 • Bachelor's degree in Computer Science/Computer Engineering/IT or related fields

 • Experience working in system development for 3-5 years

 • Have skills in web application development

 • Have knowledge in digital marketing

 • Have Programming C # Skills, VB.net

 • Can use MS SQL & SSIS, Power BI

 • Good English skills with TOEIC greater than or equal to 550

 • Be able to work at Cotto Studio Donmuang.

 

Contact: Podjarin Naksawat 

Email: podjarin@scg.com 

Tel: 025862196 


ส่วนงาน: Engineer, Computer Science, Application Developer, .NET, Database, Engineering, Technology

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: