แชร์ตำแหน่งงานนี้

พนักงานบัญชี สัญญาจ้างพิเศษ - ปวส.

วันที่: 21 พ.ย. 2565

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

เนื้องานโดยย่อ:

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

• บันทึกบัญชีตั้งหนี้ Billing และเรียกเก็บ Collection จากลูกค้า
• บันทึกบัญชีตั้งหนี้ Invoicing และชำระเงิน (payment) เจ้าหนี้
• ตรวจสอบและติดตามบัญชีรายวันทั่วไป/ บัญชีคงค้าง
• รับวางบิลและตรวจเอกสาร vendor

คุณสมบัติ:

• จบการศึกษาในระดับปวส. สาขา บัญชี
• มีประสบการณ์ทำงานในสายงานบัญชี
• สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้
• ละเอียดรอบคอบ