แชร์ตำแหน่งงานนี้

Administrative Accountant - Contract

วันที่: 22 ก.ย. 2565

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

เนื้องานโดยย่อ:

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

• รับวางบิล ตรวจสอบเอกสารการรับเงิน/จัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน 
• ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• ทำตารางสรุปการเบิกจ่าย

คุณสมบัติ:

• วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และพร้อมเรียนรู้ระบบใหม่ในการทำงาน
• สามารถใช้งานโปรแกรม Word และ Excel ได้คล่อง
• มีทักษะในการประสานงานที่ดี