กำลังโหลด...
แชร์ตำแหน่งงานนี้

วันที่: 12 มิ.ย. 2564

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

เนื้องานโดยย่อ:

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

• Work with internal departments across the country to get the requirements of architectural design.
• Design building and house according to customer's requirement.
• Follow architectural trends and keep up-to-date.
• Help customers extract the ideas and find inside to design suitable and satisfying design works for them.

คุณสมบัติ:

• Bachelor's degree in Architecture.
• Achieve a minimum GPA of 2.70 for a bachelor's degree.
• Experience in architecture work for at least 1 year.
• Be able to use Revit, AutoCad, SketchUp, or related designing tools.
• Be able to locate at CPAC Bangson.


ส่วนงาน: Architecture, AutoCAD, CAD, Drafting, Engineering