กำลังโหลด...
แชร์ตำแหน่งงานนี้

Assistant IT Manager(Contract)

วันที่: 25 ธ.ค. 2563

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

เนื้องานโดยย่อ:
หน้าที่ความรับผิดชอบ:
• ศึกษาและวิเคราะห์ระบบการทำงานของธุรกิจที่รับผิดชอบ.
• วิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้าน IT ให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจ.
• บริหารและติดตามงานโครงการ IT ให้สามารถนำมาใช้งานได้ตามแผนงานที่กำหนด.
• จัดทำแผนงานด้าน IT ให้สอดคล้องกับทิศทางของธุรกิจและเทคโนโลยี (MTP/AP)
คุณสมบัติ:
  • อายุ 23-27 ปี 
  • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง.
  • มีประสบการณ์ด้านการคอมพิวเตอร์ IT Architecture, IT Support ประมาณ 1-3 ปีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.