แชร์ตำแหน่งงานนี้

Assistant Manager- Business Planning ,Chemical Business

วันที่: 25 ก.ย. 2565

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • Consolidate strategy for medium-term plan and annual plan of the industry under supervision.
  Drive improvement and help industry leaders formulate strategy which will drive sustainable growth for SCG Chemicals.
 • Provide information, analyze and make reports about business trend, environment, competitive landscape, competitor and future trends for impact and new business opportunity analysis
 • Collect data, analyze and collaborate with business units for Annual Plan and Medium Term Plan
 • Provide analysis and execute activity related to marketing activity to support existing business development
 • Be the point of contact to have general analysis of overall business

คุณสมบัติ:

 • Bachelor or Master's degree in Engineering, Science, Marketing, Economics, Business Administration or Related Fields.
 • Achieved a minimum GPA of 2.7 for Undergraduate and 3.3 for Post-graduate studies.
 • Good communication in both spoken and written in English (required TOEIC at least 550)
 • Experience in the relevant field of at least 4-5 years, Petrochemicals Business is a plus
 • Competent in Data Analysis, Economic & Industry Analysis
 • Have a commercial sense and marketing knowledge
 • Able to handle things under pressure management situation
 • Positive thinking and eagerness to learn
 • Adaptive, be confident to work well in an uncertain situation
 • Good communication and presentation skills


ส่วนงาน: Engineer, Engineering