แชร์ตำแหน่งงานนี้

Assistant Manager - System and Database Engineer

วันที่: 3 ม.ค. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

บริษัทสังกัด - หน่วยธุรกิจ: บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด - CBM - CCS (Cement & Construction Solution) 

หมายเลขคำขอ: 751 

ประเภทการจ้างงาน: พนักงานประจำ 

ฟังก์ชั่นงาน: งานวิเคราะห์ระบบ,  เครือข่ายและฐานข้อมูล 

เนื้องานโดยย่อ:

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

  • Translate business requirement and problems into technical solution.
  • Deliver software development solution on time.
  • Design database and implement effectively.

คุณสมบัติ:

  • Bachelor degree in Computer Science, Computer Engineering, IT or related field.
  • Expertise in programs such as Web Application Development,  Asp.Net, Java, Database and Cloud Services, AWS, Azure, Python, SQL, MySQL, C# etc.
  • Knowledge in Agile Software Development would be advantage.
  • TOEIC at least 550/IELTS at least 4.0/TOEFL at least 31/BULATS at least 40
  • Eager to learn and strong communication skill both written and verbal.

 

ติดต่อ: Podjarin Naksawat 

อีเมล์: podjarin@scg.com 

โทรศัพท์: 025862196 


ส่วนงาน: Database, Construction, Developer, Engineer, Computer Science, Technology, Engineering

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: