กำลังโหลด...
แชร์ตำแหน่งงานนี้

Back-end developer (Contract)

วันที่: 3 ต.ค. 2563

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

บริษัทสังกัด - หน่วยธุรกิจ: บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) - Corporate 

หมายเลขคำขอ: 3622 

ประเภทการจ้างงาน: พนักงานสัญญาจ้าง 

ฟังก์ชั่นงาน: โปรแกรมเมอร์ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

• Conduct analysis, architectural, design, coding and testing.
• Contribute to all phases of the development lifecycle.
• Follow industry best practices.
• Develop and deploy new features to facilitate related procedures and tools if necessary.

คุณสมบัติ:

• Bachelor or Master Degree in Computer Science, Computer Engineering or a related filed.
• 1-4 years of experience in Back-end deverloper.

• Fluency in Node.js is a must (Python is a plus)

• Have experience in either AWS, Azure or Google cloud.

• Strong problem solving and communication skill 

• Interested in working with a fast growing Startup

 

ติดต่อ: Kedsarin เกศ Karnjanawasa 

อีเมล์: KEDSARIK@SCG.COM 

โทรศัพท์:  


ส่วนงาน: Engineer, Computer Science, Developer, Information Technology, Programmer, Engineering, Technology