แชร์ตำแหน่งงานนี้

CVC Assistant Fund Manager (Investment)

วันที่: 8 ส.ค. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

เนื้องานโดยย่อ:

Invest to build pools of SCG's new businesses

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • Work with BUs to understand business direction to develop investment thesis to build business portfolio in assigned verticals
 • Scout & screen deal flow in assigned regions / verticals
 • Perform commercial, financial, acct & legal due diligence
 • Deal structuring & negotiation with founders & co-investors
 • Monitor progress of portfolio companies & ensure the collaboration with BUs progress according to synergy plan proposed
 • Build relationship & robust ecosystem with VC, CVC, & startup networks and be representative of AddVentures to build brand in region
 • Refer relevant startups to Digital Solution team
 • Share insights & trend to relevant BUs

คุณสมบัติ:

 • Have experience in investment related fields – e.g. M&A, JV, licensing, etc.
 • Deep curiosity for all things digital and demonstrate ability to learn new technical concepts & solution quickly as well as organize complex concepts & technologies into an easy-to-understand story and solution
 • Entrepreneurial spirit and passion to work within a  fast-paced, rapidly-changing environment. Must be comfortable with ambiguity. Bias towards action. Capacity to engage & inspire.
 • Strategic thinker with business judgment
 • Project management skills for multiple initiatives & Can work under pressure
 • Relationship management skills with both internals & externals
 • Can travel abroad & upcountry
 • Fluent in English


ส่วนงาน: Relationship Manager, Project Manager, Customer Service, Technology

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: