กำลังโหลด...
แชร์ตำแหน่งงานนี้

Civil Engineer - Housing Product

วันที่: 28 พ.ย. 2564

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

เนื้องานโดยย่อ:

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

• Create and develop 'Service Solution Standard' with stakeholders such as marketing, supply chain departments to serve the business and customers.
• Develop and analyze the workflow of service standards and also improve the process to make sure to deliver the best services.
• Develop services and solutions from new technology to create value differentiation capability to the customers.
• Be the system integrator for the business.
• Manage capability to serve the team and utilization of the business to service our customers.

คุณสมบัติ:

• Bachelor's degree in Civil Engineering.
• Achieved a minimum GPA of 2.70.
• Having at least 1 year of experience in the concrete or construction business.
• Having a license for professional practice in civil engineering.
• Be able to work at SCG Headquarters, Bangsue but be able to work in province areas.
• TOEIC at least 550/IELTS at least 4.0/TOEFL at least 31/BULATS at least 40.


ส่วนงาน: Civil Engineer, Construction, Engineer, Engineering