กำลังโหลด...
แชร์ตำแหน่งงานนี้

Cloud Infrastructure Engineer

วันที่: 25 ธ.ค. 2563

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

เนื้องานโดยย่อ:
หน้าที่ความรับผิดชอบ:

• Cloud Infrastructure Engineer Role and Responsibilities.
• Build, design, deploy, maintain and lead the implementation of Cloud solutions across multiple public cloud offerings, e.g. AWS, Google Cloud and Microsoft Azure.
• Apply Industry Best Practices in designing cloud infrastructure, and encouraging applications to become Cloud Native.
• Develop, enhance, and maintain automation of cloud enablement tools.
• Resolve issues involving Cloud Infrastructure to meet agreed SLAs.
• Perform ongoing performance tuning, hardware upgrades, and resource optimization as required. Configure CPU, memory, and disk partitions as required; maintain data center environmental and monitoring equipment.

คุณสมบัติ:

• Bachelor degree or above in Computer Engineer, Computer Science, Information Technology or IT related field.
• 3-5 years of experience managing Cloud Platform(s)
• Broad experience with cloud adoption, including application readiness assessment, prototyping of new environments, server builds, data migration, performance tuning of cloud environments.
• Knowledge of Linux based systems including Hardware, software, networking and storage.
• Experience with configuring software defined networking and security configurations, including security groups and ACLs.
• Experience with DevOps procedures and processes and with working in an Agile environment.


ส่วนงาน: Cloud, Engineer, Computer Science, Linux, Data Center, Technology, Engineering