Customer Services Officer(Domestic) - TPE, Chemicals Business

วันที่: 14 มิ.ย. 2567

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

บริษัทสังกัด - หน่วยธุรกิจ: บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด - Chemicals 

หมายเลขคำขอ: 22336 

ประเภทการจ้างงาน: Permanent 

ฟังก์ชั่นงาน: งานซัพพลายเชน 

เนื้องานโดยย่อ:

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • ผลักดัน ดูแลการส่งมอบสินค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (Volume KPI) 
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยผลักดันการสั่งซื้อและการส่งสินค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายบริษัท
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาให้ลูกค้าทั้งภายในและภายนอก จัดการข้อร้องเรียนต่างๆ รวมทั้งเป็น Lead  ในการคิด พัฒนาและปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
 • ปรับปรุงการทำงาน โดยประยุกต์ใช้เครื่องมือทางดิจิทัล รวมถึงคิดค้น พัฒนา process การทำงานรูปแบบใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 • มีความรู้ และความเข้าใจใน Process Import และสินค้า Sourcing หรือสินค้าซื้อมาขายไป เป็นอย่างดี
 • จัดทำรายงานเพื่อสรุปยอดขายให้กับผู้เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • ดูแลแก้ไขปัญหาและให้คำแนะนำกับทีม  Domestic Customer Service Officer

คุณสมบัติ:

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ, การจัดการ, การจัดการโลจิสติกส์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำปริญญาตรี 2.70 ขึ้นไป และปริญญาโทเกรดเฉลี่ย 3.30 ขึ้นไป
 • มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEIC มากกว่า 550 คะแนน
 • ประสบการณ์ 0-3 ปี
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม MS Office และ SAP
 • หากมีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจ Polyolefin หรือ Plastic จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีไหวพริบ และมีทักษะในการสื่อสารดี
 • มีความสามารถคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

 

ติดต่อ: Nitipon Komai 

อีเมล์: NITIPOKO@SCG.COM 

โทรศัพท์:  


ส่วนงาน: ERP, SAP, Technology