แชร์ตำแหน่งงานนี้

Data Analyst (Contract) - Zupports.co

วันที่: 19 พ.ย. 2565

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

เนื้องานโดยย่อ:

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

• Develop and analyze database system and the statistical process then use the information to develop marketing and sales plan to enhance industrial efficiency.
• Develop software that can manage database information such as customer and competitor information
• Maintenance and customizing the main website of the department for more efficiency of the database system.
• Manage Daily and Monthly information and develop report form that is easy to understand and efficient.

คุณสมบัติ:

• Bachelor’s Degree or higher in Computer Science, Computer Engineering/Information Technology/ Mathematics/MIS or related fields.
• Having experience in Data analyst, statistical modeling, Business intelligence would be an advantage.
• Be able to use SQL, R, and Python.
• Strong verbal and written communications skills and ability to lead effectively across organizations
• Experience in the solution architect role


ส่วนงาน: Computer Science, Solution Architect, Engineer, Database, Business Intelligence, Technology, Engineering