แชร์ตำแหน่งงานนี้

วันที่: 3 เม.ย. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

บริษัทสังกัด - หน่วยธุรกิจ: บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) - Corporate 

หมายเลขคำขอ: 786 

ประเภทการจ้างงาน: พนักงานประจำ 

ฟังก์ชั่นงาน: ผู้เชี่ยวชาญงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Job Summary:

- Build enterprise big data analytic and collaborate with business users across the organization to assess their needs and define analytical strategy.

- Build real time integration capabilities from data source and analytical platform to customer touch points.

 

Responsibilities:

- Build data models & ETL pipelines for getting, processing and delivering data that will make the company more data driven.

- Work with Data Analytics teams to build and manage a wide variety of data sets.

- Analyze structured and unstructured data, visualize findings and discover insights via data modelling machine learning and optimization technique.

- Run ad-hoc queries & exploratory data analysis that lead to actionable insights.

- Automate data processes; simplify and democratize access to usable data throughout the company.

- Be the driving force behind the adoption and effective use of our data platform and BI tools within every team at the company.

 

Qualifications:

- Bachelor's or Master's degree in Information Technology , Computer Engineering , Computer Science or related fields.

- TOEIC Score at least 550 (IELTS 4.0 / TOEFL 31 / BULATS 40)

- Having experiences in Data Engineer , Data Warehouse at least 3 years would be advantages.

- Having knowledge of building data models & ETL pipelines, database systems, particularly on MS SQL Server.

- Understanding ERP and Business process would be more advantages.

 

 

ติดต่อ: Kedsarin Karnjanawasa 

อีเมล์: KEDSARIK@SCG.COM 

โทรศัพท์:  


ส่วนงาน: Database, Engineer, Warehouse, Computer Science, ERP, Technology, Manufacturing, Engineering

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: