กำลังโหลด...
แชร์ตำแหน่งงานนี้

Draftsman - ช่างเขียนแบบ (ปวส.)

วันที่: 12 มิ.ย. 2564

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

เนื้องานโดยย่อ:

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

• เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม เช่น บ้านพักอาศัย, อาคาร และสิ่งปลูกสร้างทั่วไป
• นำเสนองานโดยสื่อรูปแบบต่างๆ
• เขียนแบบโครงสร้างและแบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้าง
• ทำงานร่วมงานสถาปนิกในการถอดแบบงานสถาปัตยกรรม

คุณสมบัติ:

• วุฒิการศึกษาระดับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาโยธา-ก่อสร้างหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้พื้นฐาน ด้านการเขียนแบบอย่างถูกต้องและมีความละเอียดรอบคอบ
• สามารถใช้โปรแกรม REVIT เพื่อการออกแบบได้เป็นอย่างดี
• สามารถประจำการที่ซีแพค (CPAC) บางซ่อน ได้


ส่วนงาน: Drafting, Engineering