แชร์ตำแหน่งงานนี้

Engineering Supervisor (SCGL)

วันที่: 31 ส.ค. 2565

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

เนื้องานโดยย่อ:

Company           : SCG Logistics Management Co.,Ltd.
Work Location    : SCG HQ Bangsue
Contract            : Permanent

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 1. Design and consult with customers in and manages transportation and warehousing
 2. Conduct technical training of electrical machinery and provide advice to customers to achieve maximum efficiency.
 3. Analyze and Solve technical problems for customers
 4. Responsible for customer service, repair, maintenance and support of company solutions.
 5. maintain good relationship with related parties

คุณสมบัติ:

 1. Master’s Degree in Electrical Engineer, Industrial Engineer or related fields. 
 2. At Least GPA of 2.70 for a Bachelor's degree and 3.30 for a Master's degree. 
 3. 1-3  years of experience in  Logistics and Warehousing' fields 
 4. Good command of spoken and written English and correspondence. (Toeic > 550)
 5. Proficient in Computer, including Microsoft Office (Excel, Word, Power Point) 
 6. Good interpersonal and communication skills


ส่วนงาน: Engineering Manager, Industrial Engineer, Electrical Engineering, Electrical, Engineer, Engineering