แชร์ตำแหน่งงานนี้

Freight Management Executive (Chemicals Business)

วันที่: 19 พ.ย. 2565

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

บริษัทสังกัด - หน่วยธุรกิจ: บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด - Chemicals 

หมายเลขคำขอ: 12602 

ประเภทการจ้างงาน: [[custTypeOfEmployee]] 

ฟังก์ชั่นงาน: งานโลจิสติกส์ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • วางแผน จัดหาผู้ให้บริการ และควบคุมต้นทุนและการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้การส่งมอบสินค้า
 • ศึกษาและรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลของตลาดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งกำหนดกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองค่าขนส่ง เพื่อให้ต้นทุนในการขายที่สามารแข่งขันได้
 • ติดตามผลการดำเนินงานของผู้ให้บริการขนส่ง และการส่งมอบสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
 • สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้บริการ เพื่อให้ได้บริการขนส่งที่มีคุณภาพ

คุณสมบัติ:

 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ Business Administration, Economics, Finance, Accounting ,Science/Engineering หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี G.P.A  2.70 
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี(TOEIC > 550)
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย1-5 ปีในตำแหน่งCustomer service , Customer Support , Sales Coordinator , Economic, Marketing หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการสื่อสารจัดการประสานงานและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการจัดการอารมณ์และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีService mind และทัศนคติที่ดีในการบริการลูกค้าและการทำงาน

 

ติดต่อ: Wirakarn Karwichai 

อีเมล์: WIRAKARK@SCG.COM 

โทรศัพท์:  


ส่วนงาน: Engineer, Customer Service, Engineering