แชร์ตำแหน่งงานนี้

วันที่: 21 ก.พ. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

บริษัทสังกัด - หน่วยธุรกิจ: บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด - Chemicals 

หมายเลขคำขอ: 747 

ประเภทการจ้างงาน: พนักงานประจำ 

ฟังก์ชั่นงาน: โปรแกรมเมอร์ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • Responsible for application development, purpose for technology solutions to address business solutions.
 • Train Applications to users. Support users for daily operation.
 • Involve in IT project management, coordinator outsourcing vendors.
 • Provide expertise in design, development and implementation of BI and analytics system.
 • Review and control database design and IT architecture.

คุณสมบัติ:

 • Bachelor ’s in Computer Science/ Engineering/Information Technology or related fields.
 • Achieved a GPA of 2.70 for undergraduate.
 • 1+ years of experiences in programming, System Application development, BI.
 • Knowledge of web application development including C#, .Net , Php, HTML, CSS, Python etc.
 • Good communication in both spoken and written in English (required TOEIC 550).
 • Having strong analytical skills and Eager to learn new thing.

 

ติดต่อ: Apisit Maneeram 

อีเมล์: apisitma@scg.com 

โทรศัพท์: 02-586-5667 


ส่วนงาน: Developer, Engineer, Web Design, Programmer, Application Developer, Technology, Engineering, Creative

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: