แชร์ตำแหน่งงานนี้

วันที่: 21 ก.พ. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

บริษัทสังกัด - หน่วยธุรกิจ: บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด - Chemicals 

หมายเลขคำขอ: 748 

ประเภทการจ้างงาน: พนักงานประจำ 

ฟังก์ชั่นงาน: ผู้เชี่ยวชาญงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

  • Provide expertise in design, development and implementation of BI and analytics system.
  • Manage BI project from the planning stage, development and deployment, including vendor management skills.
  • Lead for BI solution and architecture for various BI solutions, analytics platforms, technology trend and research.
  • Perform the key domain in data analytics capability as value chain view.

คุณสมบัติ:

  • Bachelor ’s in Computer Science/ Engineering/Information Technology or related fields.
  • Achieved a GPA of 2.70 for undergraduate.
  • Good communication in both spoken and written in English (required TOEIC 550).
  • 2+ years experience as consulting role of BI implementation.
  • Experience in solution architect role
  • Having strong functional and analytical thinking, eager to learn new technology.

 

ติดต่อ: Apisit Maneeram 

อีเมล์: apisitma@scg.com 

โทรศัพท์: 02-586-5667 


ส่วนงาน: Business Intelligence, Engineer, Consulting, Computer Science, Technology, Engineering, Research

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: