แชร์ตำแหน่งงานนี้

IT Governance - SCG Packaging

วันที่: 31 ก.ค. 2565

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

บริษัทสังกัด - หน่วยธุรกิจ: บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) - Packaging 

หมายเลขคำขอ: 16141 

ประเภทการจ้างงาน: Permanent 

ฟังก์ชั่นงาน: ผู้เชี่ยวชาญงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เนื้องานโดยย่อ:

 • Responsible for Information Security (IT Governance) who establishing, revise, updating IT policy and standards to ensure all related IT processes and applications are meet SCGP regulatory requirements. Reviewing current IT approaches and suggesting improvements with best practices or recommendation from up-to-date technology trends, cyber threats and laws.

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • Establish, revise and update IT policy & standards to ensure that all IT related components are meet SCGP controls, standards and regulatory requirement.
 • Ensure compliance of IT process and control against defined information security policy, standard and procedures for support IT risk audit and governance requirement.
 • Review gap analysis to inform about IT policy, IT compliance, law and regulation that related to application in the project
 • Coordinate with IT and business stakeholders about the update of project documents, templates and necessary processes

คุณสมบัติ:

 • Bachelor Degree in Information Technology, Computer Engineering, Computer Science or related fields (G.P.A. > 2.70)
 • Proficient in English (TOEIC > 550)
 • New graduates are welcome
 • Experienced in IT application development and familiar with the programing language such as Java, .Net, C# etc
 • Knowledgeable and familiar with IT systems and process, Software Development Life Cycle  (SDLC), Network and infrastructure, and Cybersecurity
 • Having Growth Mindset, Customer Centric, Problem Solving, Well prioritize & organize
 • Always stay up to date with technology trends, security threats/controls and digital law

 

ติดต่อ: Phakyadar เพชร Taychamanoon 

อีเมล์: PHAKYADS@SCG.COM 

โทรศัพท์:  


ส่วนงาน: Information Security, Computer Science, Developer, Java, Application Developer, Technology