กำลังโหลด...
แชร์ตำแหน่งงานนี้

วันที่: 25 ธ.ค. 2563

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

เนื้องานโดยย่อ:
หน้าที่ความรับผิดชอบ:

• Manage IT operation in SAP and Web application in parts of production, purchasing, warehouse, buying, and accounting.
• Manage and monitor vendor to handle maintenance issues in IT systems.
• Give advice, 1st tier support and arrange IT development sessions for users.
• Summarize business requirements from users, verify solutions from vendors, and UAT with the users.
• Manage IT budget from each project.

คุณสมบัติ:

• Bachelor's degree in Information Technology, Computer Engineering, Computer Science, MIS, or related field.
• Achieve minimum GPA of 2.70.
• TOEIC at least 550/IELTS at least 4.0/TOEFL at least 31/BULATS at least 40.
• Experience in SAP for 1-3 years.
• Experience in web application would be an advantage.


ส่วนงาน: ERP, Engineer, Warehouse, Computer Science, SAP, Technology, Engineering, Manufacturing