แชร์ตำแหน่งงานนี้

Infrastructure Services Consultant

วันที่: 16 พ.ย. 2561

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

เนื้องานโดยย่อ:

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

1. Coordinate and manage IT with multi vendors to ensure smoothe SCG IT's operation

2. Design basic architecture, Imprement, and operation management in server and network infrastructure for hybrid environment (On-premise and On-cloud)

3. Design basic architecture, Imprement, and operation management in security infrastructure related to IT standard and policies 

4. Infrastructure coordination in general 

- Provide recommendations on infrastructure standards and policies

- Monitor and ensure compliance to agreed standards and policies 

- Provide professional opinion, suggestion, technical leadership, guidance on the best practices related to IT standard and policies

5. Manage IT cost allocation for SCG subsidiaries and coordination BU IT representatives

6. Analyze and propose IT Technology platform to support SCG business

คุณสมบัติ:

1. Bachelor's degree  in Computer Science/Engineering, IT or related filed.

2. 2-3 years of relevant experience in IT IT network/systems administration 

3. Knowledge of SQL, CISCO, and IT infrastructure

4. High responsibility, well-organised, project management, negotiation with IT vendor skill.

7. Proficient in Engish

8. Interesting in New Technologies and able to work under pressure


ส่วนงาน: Engineer, Computer Science, Database, SQL, Cisco, Engineering, Technology

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: