แชร์ตำแหน่งงานนี้

Sales Architect (The Circle - Ratchapruk)

วันที่: 5 มิ.ย. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

เนื้องานโดยย่อ:

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

  • Coordinate, contact, and take customers to see the sample house along with presenting the properties of SCG HEIM.
  • Accepting requirements and offering products that meet customer needs in order to close booking (Deposit).
  • Basic house design according to the needs of customers.
  • Love to service, service minded and customer-centric.

คุณสมบัติ:

  • Graduated with a bachelor's degree in architecture.
  • Proficient with AutoCAD program, and SketchUp.
  • 1-3 experiences in architecture/sales architect
  • Able to work at the SCG HEIM's sales office, The Circle Ratchapruk.
  • Eager to service people with service minded and customer-centric.
  • TOEIC at least 550/IELTS at least 4.0/TOEFL at least 31/BULATS at least 40.

 

ติดต่อ: Podjarin Naksawat 

อีเมล์: podjarin@scg.com 

โทรศัพท์: 025862196 


ส่วนงาน: Architecture, AutoCAD, CAD, Drafting, Engineering

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: