แชร์ตำแหน่งงานนี้

วันที่: 14 พ.ค. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • Understand business opportunities which digital technology could create and seek opportunity to use them for improving competitive advantage
 • Set Technical Strategy for SCG Trading;
  • Capturing business requirements,
  • Building, managing and validating high-level solution, and tech roadmap that delivers desired business objectives and flexibility for future required feature sets and market needs
  • Developing and Managing an end-to-end technical platform
  • Managing any third parties who are involved in developing a product or enhancing the platform
 • Monitor the performance of that product post implementation to ensure that high quality of standard is maintained in the delivery process
 • Ensure appropriate tools are used to facilitate communications and collaboration during the development and delivery process
 • Build a successful data lake

คุณสมบัติ:

 • 8+ years of technical technology development experience
 • Bachelor or Master Degree in Computer Science, Computer Engineering, or related field
 • Experience in full stack coding is a plus
 • Experience with leading and coaching teams
 • Experience in startup business is preferable.
 • Experience with software agile development and integration projects.
 • Excellent written and oral communication skills


ส่วนงาน: Engineer, Developer, Computer Science, Information Technology, Programmer, Engineering, Technology

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: