แชร์ตำแหน่งงานนี้

International Logistics Executive

วันที่: 3 ก.ย. 2565

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

เนื้องานโดยย่อ:

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

  • Collects and analyzes data, systems, procedural activities, and information flows to assess the efficiency and costs of logistics processes.
  • Researches operational costs, industry, and regulatory issues, and maintains a current and comprehensive database on which to draw and develop solutions.
  • Develop and execute projects to enhance supply chain operations in term of Quality and Financial
  • Conduct data analysis to improve our supply chain operations, which is the optimization of our facilities and capabilities of Supply chain management.

คุณสมบัติ:

  • Master’s Degree in Logistics and Supply Chain, Industrial Engineer or related field.
  • At Least GPA of 2.70 for a Bachelor's degree and 3.30 for a Master's degree.
  • 1-3  years of experience in Logistics, transportation and Supply Chain will be advantage
  • Good command of spoken and written English and correspondence. (Toeic > 550)
  • Proficient in Computer, including Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, etc.)
  • Good interpersonal and communication skills


ส่วนงาน: Industrial Engineer, Database, Engineering, Technology