แชร์ตำแหน่งงานนี้

Logistics Business Analyst (SCGL)

วันที่: 1 ธ.ค. 2565

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

1.Apply logistics/business process modeling techniques to address issues identify root causes and quantify estimated impact
2.Evaluate effectiveness of current or future logistical processes
3.Provide analytical support to supply chain initiatives
4.Assist in project management - develop project plans; coordinate projects; communicate changes and progress
5.Look for ways to improve and promote quality; demonstrate accuracy and thoroughness (To achieve the best Mode & Optimization Model)

คุณสมบัติ:

  1. Bachelor’s degree or higher in MBA, MIS, AIS, Logistics and Transporntation, Engineering or other related fields.
  2. GPAX at least 2.70 for Bachelor’s Degree and 3.30 for Master’s Degree.
  3. At least 2-5 years experiences in Logistics and Transportation Business or other related fields.
  4. Problem solving and analytical skills with an ability to communicate technical discussion 
  5. Good communication in English both written and spoken.


ส่วนงาน: Business Analyst, Project Manager, Engineer, Technology, Engineering