วันที่: 15 ก.ย. 2566

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

บริษัทสังกัด - หน่วยธุรกิจ: บริษัทเอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จํากัด - CBM 

หมายเลขคำขอ: 20823 

ประเภทการจ้างงาน: Special Contract 

ฟังก์ชั่นงาน: งานขาย 

เนื้องานโดยย่อ:

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • Search and acquire for new sellers/brands related to platform (Automobile product)
 • Reach out to acquire key sellers assigned by the manager
 • Present and introduce platform to external parties
 • Coordinate with an onboarding team for SKU upload and backend shop setup
 • Update weekly performance with manager 
 • Achieve monthly seller acquisition target as aligned
 • Achieve monthly SKU target from onboarded sellers
 • Acquire assigned key sellers
 • Manage seller’s expectations and facilitate sellers until incubation

คุณสมบัติ:

 • 2-3 years of experience
 • Excellent interpersonal skills
 • Strong analytical abilities
 • Strong negotiation and communication skills
 • Fluent Thai, and excellent written and spoken English skills
 • Ability to interact with a broad set of businesses and presenting both over the phone and in person.
 • Flexible and adjust according to the changing environment
 • Open-minded person
 • 1 Year contract (renew every year base on performance)

 

ติดต่อ: Yamonporn Jaipetch 

อีเมล์: YAMONPOJ@SCG.COM 

โทรศัพท์: