แชร์ตำแหน่งงานนี้

Marketing Officer - North Area

วันที่: 23 ก.ค. 2565

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

เนื้องานโดยย่อ:

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

• Analyze the market situation, competitors, and external factors that affect our business to plan for cement products.
• Use information collected from market research to develop marketing tools to create more business opportunities.
• Define marketing strategy in the project channel.
• Survey market to find the opportunity to expand customer sector of project channel.
• Coordinate with the internal department such as factory and sales channel to find solutions for customers.
• Create strategy that pushes hybrid transformation of cement business.

คุณสมบัติ:

• Bachelor's or Master's degree in Business Administration, Economics, Accounting, Finance, or related field.
• Achieve a minimum GPA of 2.70 for a bachelor's degree and 3.30 for a master's degree.
• TOEIC at least 550/IELTS at least 4.0/TOEFL at least 31/BULATS at least 40.
• Having experience of at least 1 year in sales, and marketing, especially in the cement and construction industry would be an advantage.
• Excellent communication and coordination skills
• ฺCan work in the North area of Thailand. (3 weeks in the South area and 1 week at Bangsue headquarter)


ส่วนงาน: Construction, Engineering, Research