แชร์ตำแหน่งงานนี้

Merchandise (Doors and Accessories) - SCG Distribution

วันที่: 10 ก.ย. 2565

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

เนื้องานโดยย่อ:

รับผิดชอบด้านการจัดซื้อสินค้า กำหนดโครงสร้างราคาและโปรโมชั่น ส่งเสริมการขาย เมนเทรนโครงสร้างราคาสินค้าและวางกลยุทธ์ในช่องทางการขายสินค้า เพื่อกำไรสูงสุดของบริษัท สื่อสารและประสานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อผลักดันให้ได้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • Product management กำาหนดโครงสร้างราคาซื้อและการขาย-โปรโมชั่นส่งเสริมการขาย วางแผนการจัดส่งร่วมกับทาง Vendor
 • Master Data สร้างรหัสสินค้าและเมนเทรนโครงสร้างราคาในระบบ (LP, ND, SD, ราคาทุน) ทุกช่องทางการขาย ทั้ง On Line & Off Line 
 •  Inventory Management บริหารสินค้าคงคลัง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างกำไรสูงสุด
 • Sales บริหารยอดขายสินค้า ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยทำงานร่วมกับทีมขาย,ทีมการตลาดและ Vendor
 • New Product & Service Solution Development พัฒนาหาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าเพื่อสร้างก่าไรให้บริษัท

คุณสมบัติ:

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.70 
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด้านMerchandise, จัดซื้อ, การตลาด 
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้อย่างชำนาญ
 • มีทักษะการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ดี, ทักษะการเจรจาต่อรอง
 • มีทักษะในกสรประสารงานกับองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน (TOEIC > 550)
 • สามารถปฎิบัติงานพื้นที่เขตรังสิตได้