กำลังโหลด...
แชร์ตำแหน่งงานนี้

Overseas Market Development Manager, Chemical Business

วันที่: 9 ต.ค. 2564

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

Job Summary:

 • Provide business and market analysis to ensure business competitiveness and market position.
 • Develop and monitor the business strategy to support business growth and direction.
 • Provide customer analysis and segmentation in order to indicate a company's strategic customers.
 • Create customer activities plan to serve a different group of customers.
 • Conduct customer satisfaction analysis and develop gap closing with related functions.


Key Responsibilities:

 • Perform analysis by applying marketing tools (PEST, 5Cs, etc) to develop a Medium-Term Plan and Annual Plan business strategy.
 • Determine actual Thailand market size, market growth, and market share by product-application.
 • Determine customer classification to provide different services and activities.
 • Perform customer satisfaction surveys and identify opportunities to improve products and/or services.
 • Work with cross-functional teams for product improvement project from opportunities identification, VOC analysis to project execution

Qualification:

 • Bachelor or Master in Business Administration/Marketing or Engineering/Science
 • Have relevant experience in Market Research/Analyst at least 1-3 years
 • Good analytical skills especially Data Analysis
 • Have a commercial sense and marketing knowledge
 • Able to handle things under pressure management situation
 • Positive thinking and eager to learn
 • Adaptive, be confident to work well in an uncertain situation
 • Good communication and presentation skill


ส่วนงาน: Engineer, Engineering, Research